Learning Outcomes Ver. 1

Ijazah Sarjanamuda Sains Forensik Dengan Kepujian melahirkan graduan yang boleh:

HPP1: Mengaplikasi pengetahuan sains forensik

HPP2: Mengurus kualiti dalam makmal, teknologi maklumat dan melakukan penyelidikan di bawah penyeliaan.

HPP3: Menyelesaikan masalah berdasarkan pemikiran kritikal.

HPP4: Mempraktikkan pembelajaran berterusan.

HPP5: Berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan yang efektif dengan klien dan masyarakat.

HPP6: Mengembangkan ilmu secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan terutamanya yang berkaitan dengan sains kesihatan.

HPP7: Mampu melakukan kerja secara profesional dan berperikemanusiaan serta bersifat etika.

HPP8: Mengaplikasi sains forensik dalam bidang keusahawanan.